Tasarımı Kaydet  Kapat
1-UYGUNLUK Metkan Temizlik, tüm hizmetlerini sunacağı işletmenin, hedef ve ihtiyaçlarına uygun olmasını ister. Bu amaçla firma içi hizmetlerin tümünde, deneyimli bir veya birden fazla uzmanlarımız hizmet öncesinde ziyaretlerde bulunarak firmanın amaçlarını ve ihtiyaçlarını etüd eder. Verilecek hizmet kapsamı, tarz ve süresi buna göre belirlenir.
2-YETKİNLİK Metkan Temizlik, uzmanlığa saygı duyar. Konumun gerektirdiği alanda bilgili ve deneyimli uzmanlar görevlendirilir. Bu projede uzmanlarımızın her biri kendi konusunda uzmanlaşmıştır.
3-YARARLILIK Yararlı olak kuruluş amacımızdır. Metkan Temizlik, sunduğu tüm hizmetlerini maliyetin çok üstünde yarar sağlanması için çalışır. Yararlı olacağına inanmadığı hizmetleri gerekçesini belirterek sunmaktan kaçınır.
4-ŞEFFAFLIK Metkan Temizlik, yönetim ofisleri, depoları, araç ve gereçleri, ürünleri, atölyeleri, bilgi kayıt ve belgeleri tüm müsterilerinin görüş ve incelemelerine açıktır.
5-SÜREKLİLİK Faaliyet alanına giren konulardaki gelişmeleri ve yenilikleri yakından izleyerek kendini de sürekli geliştiren Metkan Temizlik, bu gelişme ve yenilikleri hizmet sunduğu kuruluşlara ve yöneticilere aktarabilmek için sürekli işbirliğinin çok daha yararlı olacağına inanır.
6-SIRDAŞLIK Metkan Temizlik, işletme ve şahıs sırlarına saygı duyar Metkan Temizlik, uzmanı problemlerin doğru teşhis ve çözümü için gerekli bilgileri sırdaşlık güvencesi içinde derler ve analizini yapar. Başkalarına sızmaması için gerekli önlemleri alır.
7-OBJEKTİFLİK Metkan Temizlik, uzmanı değerlendirme ve çalışmalarında tamamen objektiftir, ön yargısızdır. Problemlerin analizini tarafsız olarak yapar. Suçlu veya yandaş aramaz, çözüm arar.

Amacımız:

Teknolojiyi üst seviyede kullanan ve dünyanın her yerinden rahatlıkla ulaşılabilir şirket olmak.Ulusal ve uluslararası müşterilerimize,profesyonel bir ruhla sürekli değişip gelişen,güvenilir, doğru,sağlıklı kaliteli hizmet üreterek,müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak.